Energiaselvitykset

Energiaselvitys
Energiaselvitys

Energiaselvityspalvelut:
– LVI-kuntoselvitys
– lämpöhäviöiden tasauslaskelma
– energiatodistus
– E-luku
– energiaselvityksen päätiedot

Erillinen energiatodistus
Olemassa olevan kohteen erillinen energiatodistus tulee teettää, mikäli olet myymässä tai vuokraamassa huoneistoa.
Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille velvoite astuu voimaan 1.7.2017

Todistusta ei tarvitse teettää alle 50 m² rakennuksille, suojelluille rakennuksille eikä lomarakennuksille joita ei käytetä elinkeinon harjoittamiseen.
Erillisen energiatodistuksen lainmukaiseen toteutukseen tulee sisältyä kohteen katselmus. Todistus on voimassa 10 vuotta.

Uudiskohteen energiaselvitys lupahakemukseen
Lupahakemuksen yhteydessä vaadittava energiaselvitys pitää sisällään:
• Energiatodistuksen
• Lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden osoittamisen (=tasauslaskenta)
• Rakennuksen lämmitystehon mitoitustilanteessa
• Energialaskennan lähtötiedot ja tulokset
• Kokonaisenergian kulutuksen (E-luku laskelma)
• Kesäaikaisen huonelämpötilan astetuntitarkastelu (Ei pien-, pari-, rivi- tai ketjutaloille eikä loma-asunnoille).
Mikäli kohteeseen on tulossa kiinteä jäähdytysjärjestelmä (esim. toimistorakennukset), tulee määräystenmukaisuus osoittaa validoidulla tuntitason simulointiohjelmalla ja laskennan voi suorittaa vain ylemmän tason pätevyyden omaava henkilö.
Muiden kuin edellä mainitun jäähdytetyn rakennuksen energiaselvityksen voi tehdä alemman pätevyyden omaava henkilö.

Vastuuhenkilö Markus Laakso 0400 787 865 
markus.laakso@rpm-mestarit.fi